fredag 22 maj 2015

Gästbloggare Katarina Tollbäck Ericson från Burlövs bibliotek


Genomtänkt samarbete förskola – skola – bibliotek i Mölndal


 
Så bra det kan bli när biblioteket får fungera som en likvärdig samarbetspartner, när vår kompetens tas tillvara och efterfrågas av andra verksamheter, visade seminariet ”Rätten till modersmål – skola och bibliotek i samarbete”. Tanja Bozic, chef för Modersmålsenheten i Mölndal berättade tillsammans med modersmålslärare Fredrica Broman och bibliotekarie Nina Hedberg hur deras väl utvecklade samarbete ser ut. Allt samarbete fungerar efter en genomtänkt strategi och formerna finns klara.

Modersmålseneheten i Mölndal är en central resurs som stöttar förskolor och skolor när det gäller arbetet med mångspråk. Elever med olika språkbakgrund kan därför spridas ut och resurser ges där de behövs från centralt håll. Alla ska ha tillgång till samma hjälp, vilken skola man än väljer att gå på. På biblioteket finns ett modersmålsbibliotek, dit modersmålslärarna kommer med sina grupper. Lärarna håller i lektioner på biblioteket, men bibliotekarien hjälper till med media och visar runt i biblioteket. Modersmålslärarna genomför gemensamma projekt där man utgår från samma bok på många språk, och resultatet ställs ut på biblioteket. Ett gemensamt projekt är också ”Drömboken” där barn från världens alla hörn berättat och ritat sina framtidsdrömmar. Boken som finns i flera exemplar kan lånas hem och är bibliotekets mest utlånade.

Förskolorna har personal som fått uppdraget att vara språkutvecklare, vilket innebär att ansvara för arbetet med mångspråken. Här finns en tydlig uppdragsbeskrivning och förskolecheferna ansvarar för att det ges möjlighet att utföra uppdraget och att det blir gjort. Biblioteket sammanställer bl. a. språkväskor på efterfrågade språk som lånas ut på förskolorna.

Sagostunder på 11 olika språk hålls av modersmålslärarna som en del av deras tjänst. Till skillnad från erfarenhet från mitt eget bibliotek är dessa sagostunder välbesökta. En trolig anledning är säkert de väl utvecklade nätverk som bildats, att man arbetar aktivt med detta på olika nivåer, från olika håll men med samma mål.

Eftersom vi i Burlöv sedan en tid tillbaka har ett projekt tillsammans med förskolan ”Språktrappan”, där vi samarbetar på liknande sätt med språkutveckling i allmänhet, tätt ihop med specialpedagoger och förskolechefer, och som har varit både framgångsrikt och roligt kändes det här klockrent för mig. Just så här hoppas jag att vi snart ska kunna samarbeta även när det gäller mångspråk. Studiebesök med kollegor från förskola och skola till Mölndal får bli ett första steg för att komma vidare i vår ”Språktrappa”.

Vad sägs om slöjd för barn på biblan?


I tisdags besökte mina biblioteks- och kulturarvskollegor och jag Skånes Hemslöjdsförbund. Sedan den 1 maj 2015 har de sina lokaler i Landskronas gamla station. Även om jag har själv har tummen mitt i handen när det gäller all form av slöjd, blev jag jätteinspirerad att sätta igång direkt med hemslöjden. Det är verkligen värt ett besök.
Men framför allt vill jag gärna uppmärksamma alla som jobbar med barn och eget skapande på Skånes hemsslöjdsförbunds slöjdhandledareutbildning. Utbildningen riktar sig på alla som vill arbetar med någon form av pedagogik och vill öka barnens möjlighet att slöjda.

För mer information kontakta hemslöjdskonsulent Kalle Fors kalle.fors@hemslojd.org
 

 

 

Biblioteksplaner och kvalitet på bibliotekchefsmötet 29/429/4 ägde vårens sista bibliotekschefsmöte rum i Trelleborg,  på temat biblioteksplaner och kvalitet.

Michael Nordberg hälsade välkomna till Trelleborg och berättade om hur han de senaste åren jobbat för att utveckla biblioteksverksamheten. Inte minst var hans erfarenheter av det strategiska arbetet med till exempel biblioteksplanen inspirerande. Roligt att en biblioteksplan kan ge så konkret resultat när det gäller resurser till skolbiblioteksverksamheten!

Kvalitetsarbetet illustrerades av Hanna Johansson och Britt Löfdahl från Regionbibliotek Stockholm, som har testat den kvalitetsmodell som Elisabeth Ahlqvist på Kungliga biblioteket har utvecklat, i praktiken. Modellen har de testat på verksamheter som sagostunder och referenssamtal.

Arbetet med sagostunder finns beskrivet i skriften Leonards plåster som kommer att skickas ut till biblioteken i Skåne. Britt och Hanna har testat modellen på det klassiska referenssamtalet på biblioteket och på de referenssamtal som sker inom ramen för arbetet med Bibblan svarar.

Britt poängterade att modellen är ett verktyg för kvalitetsutveckling av befintlig verksamhet och som ett diskussionsunderlag för att reflektera kring utveckling av verksamheten.

När det gäller biblioteksplaner så är det ju en aktuell fråga just nu: många skånska kommuner befinner sig mitt i processen att ta fram en ny eller att revidera sin biblioteksplan.

KB har samlat landets alla regionala och kommunala biblioteksplaner här: http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/uppdrag-planer/
För att vara säkert på att listan är korrekt och aktuell vill vi uppmana er att gå in på listan och kolla att uppgifterna om er kommuns biblioteksplan stämmer. Om inte skicka rätt uppgifter och gärna planen eller länk till planen till: biblioteksplaner@kb.se

Kungliga bibliotekets arbete att tillsammans med regionbiblioteken och kommunerna följa upp arbetet med biblioteksplaner sker inom det forum som heter Kvalitetsdialog. Från Skåne deltar Kristina Elding från Kultur Skåne, Lena Malmqvist från Ystad, Carola Beijer från Malmö och Johnny Norrby från Kävlinge.

Frågan om biblioteksplaner är ju också aktuell eftersom Kulturrådet nu har som villkor för att söka inköpsstöd att kommunen har en giltig bibliotekplan eller åtminstone ett fullmäktigebeslut om att ta fram en plan. Läs mer om detta här: http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/bibliotek/Inkop-av-litteratur-till-folk--och-skolbibliotek/

Dagen ägnades också åt gruppdiskussioner kring olika tematiska frågor kring biblioteksplanearbetet, tex:
  • Varför biblioteksplan?
  • Vems är planen?
  • Förankring
  • Bibliotekens framtid
  • Utmaningar och utvecklingsstrategier
  • Kommunala kontexten
  • Skolbiblioteken
/Ann och Kristina

Projektmedel för biblioteksutveckling 2015

Kopplat till det regionala biblioteksuppdraget finns som bekant särskilda medel inom Region Skåne som skånska folkbibliotek, eller bibliotek med samarbetspartners, kan söka för utvecklingsprojekt.

Nytt för i år är att ansökan om projektmedel ska göras via Kulturdatabasen (KDB). Vi har skickat mer information om utlysningen till folkbibliotekscheferna i Skåne, och det kommer också att finnas mer information på vår hemsida när ansökningsperioden startar.Ansökningstiden är 1/6 till 24/8.

I samband med utlysningen , den 1/6 bjuder vi in till ett möte på Regionhuset, Dockplatsen, då vi informerar om hur ansökan går till praktiskt och med möjlighet att ställa frågor. Detta är också ett tillfälle att prata med oss utvecklare om era projektidéer inför ansökan. Inbjudan och anmälan till denna informationsträff finns här: http://utveckling.skane.se/om-regional-utveckling/kalender/kultur/informationsmote-om-hur-du-soker-projektmedel-for-biblioteksutveckling/  

onsdag 13 maj 2015

Gästbloggare Nina Svensson-Ney från Eslövs bibliotek

Från Botkyrkas internationella bokmässa


När Sara Olusson berättade om sin vän Felizia, en rumänsk EU-migrant, föll tårarna på mig. Hennes vackra ord och beskrivningar av vänskap har för evigt etsat sig fast i mig. "Att gråta varandras tårar i varandras hus" Otroligt vackert! #detkundevaritjag

 

fredag 8 maj 2015

Välkommen Anna Falk, utvecklare för läsfrämjande på Kultur Skåne 2015!

Från och med den 1 maj och året ut kommer Anna Falk att jobba som utvecklare för det läsfrämjande arbetet på Kultur Skåne.

I uppdraget ingår att planera och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för folkbiblioteken i Skåne, omvärldsbevaka samt sprida trender inom det läsfrämjande området. Anna ska även följa upp och utvärdera de projekt som folkbibliotek och folkbildning genomfört under 2014 samt se hur vi ska jobba vidare med forskningen på området. Hon kommer framförallt att jobba tillsammans med Ann Lundborg och Karin Ohrt.

Anna Falk har lång erfarenhet av läsfrämjande arbete på Malmö stadsbibliotek, där hon bland annat har jobbat med projekt som Läsbiten och LÄS!, men också med uppbyggnaden av Balagan (verksamhet för 9-12-åringar). Dessutom har hon skrivit en metodbok om sagostunder tillsammans med en kollega "Magiska fingrar: sagostunder för dagens barn".

 

måndag 4 maj 2015

Gästbloggare Margeret Svensson från Bromölla bibliotek har ordet

Botkyrkans internationella bokmässa 2015


Ett av seminarierna på den Internationella bokmässan var Rätten till modersmål – skola och bibliotek i samarbete. Det var Modersmålsenheten och biblioteket i Mölndal som berättade hur de bland annat arbetade med sagostunder.

 
Lärarna i modersmål genomgår en utbildning i sagoberättande och håller därefter sagostunder på sitt språk under arbetstid. Sagostunderna följer ett schema så att samma språk återkommer kanske en gång per termin. Förberedelserna för sagostunden på biblioteket kan vara en skön fåtölj för den som läser och en liten utställning med relevanta böcker. Sagostunden är numera förlagd till barnavdelningen, vilket visat sig fungera bättre än ett avskilt rum. Barnen som kommer har varierande ålder så det blir oftast en stund för de minsta och sedan en annan berättelse för de lite äldre. Sagostunderna har många positiva effekter, den ger modersmålslärarna möjlighet att bekanta sig med blivande elever, men det har också blivit en mötesplats för modersmålslärarna och föräldrarna. För att marknadsföra sagostunderna har många olika kanaler använts, till exempel modersmålslärarnas egna nätverk, FB och Instagram.

 
Sagostunder på olika språk är intressant för många bibliotek och på Bromölla bibliotek har vi provat vid ett par tillfällen. Det kom få barn till våra sagostunder, men som bibliotekarien vid Mölndal bibliotek påpekade tar det tid att få konceptet inarbetat.

tisdag 28 april 2015

Studieresa till Botkyrkas internationella bokmässa


Den 23 och 24 april organiserade Kultur Skåne en studieresa till Botkyrkas internationella bokmässa och till Hallunda bibliotek för bibliotekarier som har varit aktiva i ett av utvecklingsprojekten inom mångspråk.

En grupp av 16 bibliotekarier från Skånes alla hörn steg på tåget tidigt på torsdagmorgon. Resan började småstressigt för Hawar Hamarshid från Eslöv. Den tidiga tidpunkten gjorde att han nästan glömde tåget.

(Bild: Nina Svensson-Ney, Eslövs bibliotek)
Under de närmaste veckorna publicerar vi inlägg från våra gästbloggare som har varit med på resan. Små inlägg, funderingar, intryck, bilder m.m.
Vi hoppas att ni som inte var med i Botkyrka på det sättet får lite intryck av den här fantastiska mässan som framför allt förmedlar känslan att vårt arbete med mångspråk är självklart, viktigt, roligt och inspirerande.
 Karin och Annelien

 

fredag 10 april 2015

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering

Kultur Skånes och de skånska folkbibliotekens arbete med folkbiblioteken som kulturhus är en ovanligt väl beforskad satsning. Tre av de första kulturhusprojekten (Burlöv, Ängelholm, Skurup) följdes av Johanna Rivano Eckerdal, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, genom följeforskning som utmynnade i rapporten Att dela en helhetsbild. I rapporten analyseras hur kulturhustanken har formulerats och realiserats på de lokala biblioteken. Dessutom har olika aspekter av utvecklingsarbetet belysts i ett par olika masteruppsatser vid ABM-programmet, Lunds universitet.

Nu har en forskargrupp vid Högskolan i Borås, Karen Nowé Hedvall (projektledare), Cecilia Gärdén, Margareta Lundberg Rodin och Gullvor Elf, med projektmedel från Kungliga biblioteket, studerat hur fyra olika projekt har förhållit sig till och arbetat med utvärderingar för att bättre förstå hur utvärderingar mer systematiskt kan användas i utvecklings- och förändringsarbete vid svenska bibliotek. Ett av de fyra projekten som studerats är just Folkbiblioteken som kulturhus och följeforskningen som gjordes inom projektet.
Rapporten  Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering finns här.

Legimus har vunnit GULD

Filmen om Legimus har vunnit pris på World Media Festival i kategorin
Government-to-Citizen (Myndighetsinformation).
Producent för filmen är Pophunters

  Filmen är ett fint hjälpmedel för att visa låntagare (framför allt ungdomar) hur Legimus fungerar.

Den finns självklart även i en syntolkad version: https://www.youtube.com/watch?v=5KyzVQfrDHI

fredag 27 mars 2015

Rapport och kunskapscirklar kring social innovation och designlabbs

Mötesplats Social innovation är en nationell plattform som samlar akademi, näringsliv och offentliga och ideella aktörer för att utveckla forskning, kunskap och kompetens inom områdena social innovation och samhällsentreprenörskap.

Idag lanseras rapporten Designlabb för social innovation om hur den globalt växande rörelsen av designlabbs kan tackla samhällsutmaningar. Rapporten är en sammanställning av det arbete som Mötesplats Social Innovation gjort under 2014, med hjälp av strukturfondsmedel från Tillväxtverket.

http://www.socialinnovation.se/wp-content/uploads/2012/02/MSI_Designlabb_150305.pdf
Förstudien har undersökt hur man kan använda designprocesser och labbformatet som en samverkansmodell för att kunna ta sig an komplexa samhällsutmaningar och utveckla sociala innovationer och ger ett  förslag på hur ett svenskt designlabb skulle kunna utvecklas. Modellen bygger på att skapa kunskapscirklar som kan stödja innovationsprocesser ute i samhället snarare än ett avgränsat labb på en bestämd geografisk plats.
Ladda ner rapporten här
 
Modellen kommer Mötesplats Social Innovation och Malmö högskola att prototypa vidare under 2015 bland annat med några piloter. Den första piloten går av stapeln i april där Malmö högskola  tillsammans med oss på Kultur Skåne och representanter från 5 bibliotek i regionen kommer att arbeta med forskningsscirklar kring innovativ samverkan.

Mötesplats Social innovation beskriver på sin webbplats biblioteken som särskilt spännande för att testa designlabb-modellen:
"eftersom deras grunduppdrag handlar om att arbeta med folkbildning och demokratifrågor. Biblioteken skulle därför kunna ha en potentiell central roll när det kommer till att engagera medborgare i lokal utveckling.
Piloten kommer att fokusera på att utveckla erfarenheter av olika designprocesser och metoder för förändringsarbete och samverkan. Vad vi gemensamt med biblioteken hoppas uppnå är att skapa en bättre förståelse för bibliotekens förutsättningar att delta i lokalt innovationsarbete och att adressera samhällsutmaningar i samverkan med det omgivande samhället."

I mitten av mars hade vi uppstart för piloten och lärprocessen kommer att pågå mellan mars och september 2015. Under processens gång kommer vi att utforska och tillsammans diskutera, reflektera och lära mer om olika förändringsprocesser, innovationsplattformar och samverkansformer.

Deltagarna i piloten är från biblioteken i Bjuv, Eslöv, Lindängen, Kävlinge och Lund och tar avstamp i de olika utvecklings- eller delaktighetsprocesser som pågår eller är på gång i varje kommun. Från Malmö högskola deltar bland annat Per-Anders Hillgren och Anna Seravalli och från Kultur Skåne Annelie Krell och jag. Eftersom många fler än vad vi hade plats till visade intresse att delta i denna lärprocess hoppas vi att piloten ger mersmak och att vi kan sprida arbetet vidare framöver.

torsdag 26 mars 2015

Litteraturrundan 25-26 april över hela Skåne


För tredje året i rad arrangeras Litteraturrundan med hundratals program för litteraturintresserade över hela Skåne.Litteraturrundan genomförs av författare inom Författarcentrum Syd och andra ideella krafter. Förra året hade man ett par tusen besökare.

Under Litteraturrundan den 25-26 april kan du besöka författare i deras hem och skrivarstugor, botanisera bland böcker och möta andra litteraturvänner, lyssna på föredrag, uppläsningar eller delta i skrivarworkshops i kaféer, trädgårdar och många andra unika och oväntade platser runt om i Skåne. Årets program har en mängd författare och dessutom deltar illustratörer, fotografer, recensenter, bokbloggare, musiker m.fl. Allt som hör bokkonsten,textskapandet och litteraturen till.


Litteraturrundans program för lördag och söndag praktisk klickkarta för de olika evenemangen och rundans Facebooksida.

Här finns något för alla - Charles Bukowski i Malmö, Lunds Författarskola, Poesivandring på Lerberget, Om att ge ut en bok i egen regi i Ängelholm, Litteraturfestival mini på Övedskloster, Indiska äventyr i Rörum, Berättarbussen, sagofé, skrönor och massor av författare utanför biblioteken i Sösdala, Tyringe och Bjärnum, Litteratur, politik, arbete på Antikvanti i Malmö, Böcker har sina öden på Statarmuseet i Torup, Podcastande och böcker på Asklunda gård, Dikter och musik vid Landsvägen i Anderslövs församlingshem, Berättelser i Trädhuset i Hässleholm mm mm och med fri entré om inte annat anges.Flera arrangemang genomförs i samarbete med kommunernas bibliotek, i Hässleholm deltar t. ex fyra filialbibliotek och bokbussen.
 måndag 16 mars 2015

Kvalitet och biblioteksplaner

I höstas gjordes en nystart av Kungliga bibliotekets kvalitetsdialog, som handlar om att KB, de regionala biblioteksverksamheterna och den kommunbiblioteken runtom i landet samverkar kring uppdraget i bibliotekslagens 18:e paragraf: att följa upp hur de biblioteksplaner som antagits av kommuner och landsting har utformats och hur de används. Denna grupp kommer att träffas under 2015 för att identifiera och prioritera områden som gruppen vill arbeta mer konkret med. Det kan resultera i rapporter, handledningar, checklistor eller andra stöd- och idéprodukter.

Kungliga biblioteket menar att ett viktigt syfte med detta arbete är likvärdig biblioteksservice i hela landet och därmed finns det alltså tydliga kopplingar mellan biblioteksplaner och kvalitetsarbete. För kvalitetsarbetet har KB också utformat en modell. Därutöver kan ju biblioteksplaner förstås vara ett viktigt verktyg för att arbeta långsiktigt och strategiskt med biblioteksutveckling och för att synliggöra bibliotekens uppdrag och vilka resurser som krävs.

Kravet på biblioteksplan har också aktualiserats just i år eftersom  Kulturrådet ju förändrat villkoren för inköpsstödet till litteratur för folk- och skolbibliotek: Inför ansökningsomgången 2015 måste alla kommuner som ansöker om inköpsstöd ha en aktuell och giltig biblioteksplan, eller åtminstone fullmäktigebeslut om att en sådan kommer att tas fram.

Vi vet att det är en hel del kommuner i Skåne som antingen är på väg att ta beslut om ny eller reviderad biblioteksplan eller är mitt i processen att ta fram en ny plan. För att få en bild av hur läget ser ut i Skåne och hur vi från den regionala biblioteksverksamheten kan stötta kommunernas arbete med biblioteksplaner håller vi just nu på med en mindre inventering av de skånska biblioteksplaneprocesserna, i form av en enkät som skickats till folkbibliotekscheferna. KB har också på olika sätt kartlagt de kommunala biblioteksplanerna och det arbetet presenteras i två rapporter Bibliotekens planer 2012 och Barnen i planerna 2012.


När det gäller en regional biblioteksplan, dvs en plan för de biblioteksverksamheter som Region Skåne är huvudman för, håller vi från den regionala biblioteksverksamheten på att försöka finna former för detta tillsammans med sjukhusbiblioteken. För den regionala biblioteksverksamhetens del är den regionala biblioteksplanen nära sammankopplad med utvecklingsområdena i den nya regionala kulturplanen som vi just är i färd att ta fram. Vårt förra bibliotekschefsmöte i februari gav oss värdefull input till dessa processer.

En stor del av nästa bibliotekschefsmöte, den 29/4, kommer att ägnas åt kommunernas biblioteksplaner och kvalitetsarbete. Bland annat kommer Pia Borrman och Hanna Johansson från Regionbibliotek Stockholm att berätta om hur de har arbetat med KBs kvalitetsmodell för att titta närmare på verksamheter som sagostunder och referenssamtal. I skriften Leonards plåster, som presenteras i ett tidigare inlägg, beskrivs bland annat kvalitetsarbetet med sagostunderna lite närmare.

Leonards plåster

Utvecklingsledarna vid Regionbibliotek Stockholm är flitiga skriftmakare. Vi har tidigare, i lite olika sammanhang, bland annat tipsat om Taxonomier av Malin Ögland. Syftet med skriftserien är ett erbjuda folkbibliotek fler verktyg för analys och utveckling av sin verksamhet. Häromveckan fick vi en låda med 33 exemplar av skriften Leonards plåster om en av folkbibliotekens allra mest väletablerade verksamheter: sagostunden.

Åse Hedemark, lektor på institutionen för ABM, Uppsala universitet,  har gjort en förstudie och därefter en observationsstudie av sagostundsaktiviteter. Delar av detta  presenterades redan på bokmässan i höstas. I den andra delen av skriften och projektet Sagostunden presenteras det arbete som Regionbibliotek Stockholm gjort inom ramen för sitt partnerskap med Kungliga biblioteket: att testa KBs kvalitetsmodell på sagostunden, för att ta reda på hur vi vet att vi har kvalitet i sagostunden.

Resultatet från båda delarna av Projekt sagostunden är allmängiltiga och går att applicera på andra biblioteksverksamheter. Boken kommer att distribueras ut till kommunbiblioteken i Skåne, men kan också hittas här.