fredag 12 september 2014

Meröppet i Rydebäck

undefinedSom svampar ur jorden poppar de upp nu: de nya meröppna biblioteken. Senaste tillskottet är Rydebäcks bibliotek i Helsingborg, som invigde den meröppna verksamheten 6/9. I pressmeddelandet berättar man bland annat att meröppet-satsningen handlar om att öka tillgängligheten, tydliggöra biblioteket som mötesplats och en flexibilitet gentemot brukarnas önskemål och att det bygger på ett förtroende mellan användarna och biblioteket.

Nu börjar det bli svårt för oss att hålla reda på de meröppna biblioteken i Skåne, men vi tror att det nu ser ut så här:

I Skåne finns det nio meröppna bibliotek i sju kommuner:

Lund - Veberöd (sedan 2009)
Kävlinge - Kävlinge och Löddeköpinge (sedan 2012)
Landskrona - Glumslöv  (sedan 2013)
Höganäs - Jonstorp (sedan 2013)
Ängelholm - Strövelstorp och Hjärnarp (sedan 2013)
Trelleborg - Anderslöv (sedan 2014)
Helsingborg - Rydebäck (sedan 2014)

Regional biblioteksverksamhet under utveckling


Förra veckan samlades drygt 60 företrädare för landets regionala biblioteksverksamheter (länsbibliotekarier, bibliotekskonsulenter, utvecklare, utvecklingsledare och allt vad vi nu heter) i vackra Norrfällsviken, vid höga kusten, för att tillsammans få överblick och nya perspektiv på vår verksamhet. Dagarna arrangerades av SLB (föreningen Sveriges Länsbibliotekarier) i syfte att, diskutera och fundera kring vårt uppdrag, med utgångspunkt i bibliotekslagen och de  nationella målen för litteratur- och läsfrämjande.

Flera andra har redan bloggat om dagarna: Framsidan, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, och Länsbibliotek Örebro till exempel, så jag nöjer mig med att försöka sammanfatta det jag främst har med mig från dagarna.

Vårt (de regionala biblioteksverksamheternas) uppdrag är viktigt. Inte så konstigt att vi som företräder verksamheten tycker det kanske, men även den nya bibliotekslagen trycker på vikten av regionala biblioteksverksamheter för att främja samverkan, utveckling och kvalitet när det gäller folkbibliotekens verksamhet. Peter Alsbjer, som nu lämnar den regionala rollen för att bli stadsbibliotekarie i Örebro, uttryckte det  ungefär såhär: den kommunala kulturverksamhet som det satsas i särklass mest på (biblioteken) behöver självklart en stark utvecklingsavdelning.

Det var tydligt under konferensen att flera av de regionala biblioteksverksamheterna i landet befinner sig i olika former av förändringsprocesser: organisatoriskt och när det gäller uppdragets innehåll, som en följd av bland annat kultursamverkansmodellen och även nya bibliotekslagen. I ljuset av detta, och med den nyckelroll de regionala biblioteksverksamheterna har, behöver vi självklart ibland fundera på vårt uppdrag, och inte minst våra metoder. Hur kan och ska vi jobba, tillsammans med folkbiblioteken för att främja deras utveckling, samverkan och kvalitet? En hel del goda idéer lyftes och erfarenheter utbyttes. Vi kan bli bättre på att ta tillvara den kompetens och de erfarenheter i form av både spets och bredd som finns bland de regionala biblioteksutvecklarna i hela landet. Här är ju självklart också den relation vi har med "våra" folkbibliotek i respektive region oerhört betydelsefull. Vi borde bli bättre på att hitta sätt att dela kunskap och erfarenheter mellan alla typer av bibliotek.

Vi pratade också om vikten av att lyfta de stora samhällsfrågorna, för att bättre kunna förstå och arbeta för bibliotekens del i de utmaningar vi har framför oss. I det sammanhanget lyfter jag gärna frågor som demokrati och delaktighet, empowerment (i brist på en bra svenskt översättning) och folkbildning (i brist på ett bättre ord). Biblioteken är viktiga när det gäller allt det där, men kan bli ännu bättre. Detta återkom också när Niclas Lindberg lyfte några av de utmaningar biblioteken står inför och som Svensk biblioteksförening arbetar för:
  • biblioteken behöver bli angelägna för fler -  allt färre använder folkbiblioteken (2000 använde 76% avbefolkningen biblioteken, 2012 bara 46%)
  • vi (alla som arbetar med bibliotek och med Kungliga biblioteket i spetsen) behöver ges förutsättningar att samlas kring en nationell biblioteksstrategi
  • vi behöver förstärka och synliggöra bibliotekens viktiga demokratiska uppdrag (som ju faktiskt är det som nämnds först i bibliotekslagens viktiga ändamålsparagraf)
En mer konkret idé som vi också fick med oss är Kramfors medborgarbuss, en bred samling av olika samhällsfunktioner som rullar runt till kommunens medborgare. Ett intressant koncept som jag tycker visar på biblioteksbussarnas  potential.


Biblioteksstatistik 2013

Häromdagen, på internationella läskunnighetsdagen, var vi säkert många som kastade oss över 2013 års biblioteksstatistik, som samlas in av Kungliga biblioteket och bearbetas och presenteras kommun- och länsvis av Svensk Biblioteksförening. Svensk Biblioteksförening vill att dessa rapporter ska bidra till att öka medvetenheten om bibliotekens betydelse för kunskap och utveckling lokalt.

fredag 29 augusti 2014

Skolbibliotekarie och filmpedagag i samarbete för läsfrämjande insatser


Bild från kortfilmen Being Bradford Dillman från BUFFs filmfestival 2013
I Skolverkets nyhetsbrev kan man läsa om följande projekt på Nytorpsskolan i Hammarkullen i Göteborg där skolbibliotekarie och filmpedagog samarbetar för att väcka elevernas läsintresse. Artikeln lyfter fram att skönlitteratur och film är viktiga verktyg i arbetet. Skolbibliotekarien Iréne Johannesson och dokumentärfilmaren och filmpedagogen Johanna Bernhardson arbetar tillsammans med olika lässtimulerande projekt.
  "Det övergripande syftet är att hjälpa eleverna ta makten över svenska språket och utveckla sin förmåga att uttrycka sig med hjälp av olika medier. Det rör sig om projekt inom elevens val som ska höja läsandets status och engagera eleverna i det egna språkutvecklingsarbetet. Eleverna lär sig arbeta med film och digitalt berättande genom att skapa korta multimediala berättelser, det vill säga ett slags enkla stillbildsfilmer, där berättarens röst leder handlingen framåt". Läs mer om satsningen här: http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/skolbibliotek/sa-gor-andra/skolbibliotekarie-och-filmpedagog-i-samverkan-1.222326

tisdag 26 augusti 2014

Biblioteket som e-boksproducent? ...forts

Kultur Skånes e-boksdag i våras berättade Andrea Hofmann om Kristianstads stadsbiblioteks  samarbete med det lokala litterära sällskapet Gustaf Hellström-sällskapet och hur man tillsammans arbetade för att göra ett av författarens verk till e-bok. Arbetet är en fortsättning på en förstudie kring bibliotekets roll i digitalisering av lokalt material, som Region Skånes kulturnämnd stöttade 2013.

Nu har samarbetet burit frukt: nu finns Gustaf Hellströms Den gången digitaliserad och för nedladdning på Litteraturbankens webb.torsdag 21 augusti 2014

Meröppna bibliotek: meröppet i Anderslöv och forskningsstudie

16 augusti var det premiär för Anderslövs meröppna bibliotek och så här beskriver Trelleborgs kommun de nya möjligheterna:

"De utökade öppettiderna är ett komplement till bibliotekets vanliga, bemannade öppettider. Det nya meröppna biblioteket ger dig helt enkelt möjlighet att ta del av biblioteket precis när det passar dig!
Från och med den 16 augusti kan du alltså använda biblioteket i Anderslöv alla dagar, klockan 10.00 - 22.00.  Då kan du låna och återlämna böcker i låneautomaten, utnyttja bibliotekets datorer, släktforska, använda biblioteket för studier eller som mötesplats. Bland annat."


I Skåne finns det därmed åtta meröppna bibliotek i sex kommuner:
Lund - Veberöds bibliotek (sedan 2009)
Kävlinge - Kävlinge och Löddeköpinge (sedan 2012)
Landskrona - Glumslövs bibliotek (sedan 2013)
Höganäs - Jonstorp (sedan 2013)
Ängelholm - Strövelstorp och Hjärnarp (sedan 2013)
Trelleborg - Anderslöv (sedan 2014)
 
Intresset för meröppna bibliotek är stort och flera skånska kommuner planerar för meröppna bibliotek framöver. Rydebäck i Helsingborgs kommun Klostergården i Lund är två av de meröppna biblioteken som är på gång. 
 
Forskningsstudie
För att lära mer om hur meröppet kan bidra till det långsiktiga utvecklingsarbetet vid de meröppna biblioteken i Skåne kommer Institutionen för Kulturvetenskaper att göra en studie kring meröppna bibliotek på uppdrag av Kultur Skåne. Studien är som ett led i det samarbete Kultur Skåne har med Lunds universitet.

måndag 11 augusti 2014

Biblioplatj, Biblioplaya, Beach LibraryDet behöver inte vara så krångligt!
Min kollega Anki hittade detta minibibliotek i Lloret de Mar, Katalonien där man kunde låna en bok att läsa på stranden.
Här fanns bl a Agatha Christie, Gabriel Garcia Marques och Bibeln och, får man utgå ifrån, även barnböcker.

onsdag 6 augusti 2014

Bokprovningen sändes på Kunskapskanalen 6 majBokprovningen visades av UR Samtiden i Kunskapskanalen 6 och 11 maj
Svenska barnboksinstitutets föreläsningar i samband med Bokprovningen filmades av UR Samtiden den 18 mars 2014 i Farsta på Fanfaren Kultur Farsta.
Den 6 och 11 maj sänds föreläsningarna i Kunskapskanalen kl. 16.35-19.00 respektive 13.35-16.00. Senare kommer föreläsningarna att finnas på Sbi:s hemsida och UR-play.

Våra förhoppningar är att SBI nästa år kommer till Malmö med Bokprovningen. Samtal pågår om detta.

Rapporter från mångspråksprojekten


Nu har projektrapporterna från de delregionala projekten kring mångspråk och bibliotek  kommit in till oss på Kultur Skåne och det är väldigt roligt att läsa och se likheter och olikheter i projekten. De fyra projekten har på flera sätt haft liknande utmaningar, men också skillnader i förutsättningar, inte minst eftersom de delregionala katalog- och/eller mediesamarbetena ser olika ut och har kommit olika långt och man har också tagit sig an utmaningarna på olika sätt och med lite olika fokus.

Mycket har gjorts, en hel del har redan hänt, men nästan allra roligast är det att läsa om alla de idéer som finns för fortsatt utvecklingsarbete i framtiden. Alla deltagande bibliotek verkar taggade att fortsätta arbetet med mångspråkiga medier och mångspråkig biblioteksverksamhet efter projekttidens slut och några av dem går också, med stöd av Kultur Skåne, vidare med nya eller fördjupade projekt.

Rapporterna kan fås från Kultur Skåne och projekten kommer att presenteras närmare på mångspråksseminariet den 16 september  . Det är ett bra tillfälle att ta del av det arbete och de erfarenheter som gjorts inom mångspråksprojekten men också på andra bibliotek runtom i landet. Välkomna att anmäla er!

Bloggen byter namn

Nu byter den här bloggen namn: från Bibliotek, bildning och media till Kultur Skånes biblioteksblogg.

Men innehållet är detsamma, vi som bloggar jobbar fortfarande med regional biblioteksverksamhet på Kultur Skåne och vi vänder oss i första hand till dig som arbetar på bibliotek eller med biblioteksfrågor. Vi skriver om de frågor som vi arbetar med och om sådant i vår omvärld som påverkar bibliotek. Det kan handla om aktuella projekt, utvecklingsprocesser, möten eller annat av intresse som  t ex, folkbildning, digitalisering, litteratur och film/rörlig bild.

tisdag 8 juli 2014

Almedalen 2014

I år var det tredje gången som jag besökte Visby under Almedalsveckan. Almedalen har vuxit för varje år och i år slogs nya rekord: 3 500 programpunkter kunde de drygt 30 000 besökarna välja mellan under de 8 dagar som politikerveckan var igång.

De flesta seminarier handlar om vård och omsorg och kulturfrågorna står bara för en liten del av innehållet. Men Almedalen är därför ett bra sätt att omvärldsbevaka på områden som ligger lite vid sidan om det man brukar bevaka. Jag passade t.ex. på att lyssna på hur Umeå jobbar med hållbar stadsutveckling och höra mer om utredningsdirektiven för den nya arkitekturpolitiken (Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design där Malmös stadsbyggnadsdirektör är utredare). Ledarna arrangerade också ett antal seminarium om just ledarskap, ur lite olika perspektiv. Jag var på seminariet "Chefens chef är en man", där en riktigt bra panel bl.a. diskuterade för- och nackdelar med kvotring samt att man presenterade statistik från rapporten Stängda dörrar till de högsta chefsnivåerna.

Men visst prickade jag in en rad seminarier om kultur och kulturpolitik. Några seminarier om kulturarv och film och några om folkbildning. Däremot var det glest med seminarier om bibliotek och litteratur. Ett seminarium om läsfrämjande hittade jag dock, där Lena Adelsohn Liljeroth, Erik Fichtelius, Johanna Lindbäck och Martin Widmarck deltog. Men det framkom inte så mycket nytt.

fredag 4 juli 2014

Kulturvaneundersökning 2014


Årets kulturvaneundersökning visar att skåningarna är mer kulturellt aktiva än svenskarna i allmänhet. Såväl undersökningen som gjordes 2012, som den senaste från våren 2014 visar att skåningarna nyttjar kultur mer än genomsnittet i Sverige. Resultatet i mätningen 2014 påminner i stora drag om det resultat som framkom i Kultur Skånes mätning 2012. Dock har markant fler skåningar tillgång till elektronisk läsplatta/surfplatta och smartphone 2014 än 2012.

Yngre är mer aktiva än äldre gällande de flesta aktiviteter. De med högre utbildning eller högre inkomst är också mer kulturellt aktiva än de med lägre. Skåningarna är uppkopplade i större utsträckning än svenskarna i allmänhet och hela 51 % uppger att man har läs/surfplatta.

Läsa bok ligger i topp som kulturaktivitet: 86 %  av skåningarna har läst en bok det senaste året. Att vara ute i naturen, läsa böcker, fotografera/filma, gå på bio och besöka bibliotek är de fem aktiviteter som skåningarna ägnat sig åt i störst utsträckning de senaste 12 månaderna  Att läsa bok är den aktivitet som flest skåningar gör dagligen.

torsdag 26 juni 2014

Läsfrämjande - beviljade projekt

Kultur Skåne utlyste 30 april medel till projekt för folkbibliotek, studieförbund och folkhögskolor. Projekten skulle avse utveckling av läsfrämjande arbete, exempelvis en förstudie, metodutveckling eller utveckling av samarbete och vara avslutade senast 30 juni 2015. Målgrupperna var barn 0-6 år, unga 13-18, unga vuxna 18-25, vuxna lässvaga eller vuxna förebilder.
Det kom in 27 ansökningar för drygt 2 miljoner och tio projekt om sammanlagt 365 000 kr beviljades anslag till bland annat högläsning som metod, samarbete med idrottsföreningar och skriv- och läsecirklar. De flesta projekten startar efter sommaren och vi planerar att presentera dem i någon form om ca ett år. Det blir en ny chans att ansöka om projektmedel i slutet av sommaren.

ABF Malmö: Brev från verkställigheten (50 000)
Genom en skrivarcirkel i brevform inspirerad av bl a Writers in Prison Network vill man främja skrivande hos kvinnliga fångar, skapa gemenskap, sprida berättelser samt öka samarbetet mellan kulturlivet och olika sociala skyddsnät i regionen. Samarbete etableras mellan poeter, författare, forskare och kriminalvården.

ABF Skåne: Fram för boken hör och häpna (50 000)
För att öka lust och läsvana bland vuxna och unga vuxna vill man introducera högläsning som metod och konstform både i studiecirkel och publikt. I projektet kommer man att öka samverkan kring läsfrämjande mellan ABF och biblioteken i Skåne.

Bilda Syd: Word 2.0 (50 000)
Projektet syftar till att skapa läs- och skrivarlust med hiphopens fyra element som verktyg (dans, rap, DJ-ing och graffiti). Man vill utveckla förmågan att i ord och genom musiken utforska hinder och möjligheter. En grupp med inriktning på litteratur, läsande och skrivande ska stödja och inspirera gruppernas arbete. Man   skapar mötesplatser där ungdomar från olika städer kan utbyta erfarenheter och idéer. Projektet skall utveckla samarbetet med studieförbundet Bilda och bibliotek som är aktiva i de aktuella områdena.

Burlövs bibliotek: Utformning av läsprojekt när ungdomar själva får bestämma (30 000)
Biblioteket vill, tillsammans med en referensgrupp av ungdomar från högstadiet på skolor i Åkarp och Burlöv, utforska nya sätt att arbeta läsfrämjande och reflektera över metoder. Målet är att utveckla arbetet mot en grupp som biblioteket har svårt att nå för att få in det i ordinarie verksamhet och man vill göra ungdomarna delaktiga från planeringsstadiet.

Folkuniversitetet: Flerspråkiga bokcirklar (20 000)
Genom en flerspråkig studiecirkel där alla utgår samma material men från sitt eget modersmål och diskussionen sker på svenska vill man öka läskunnighet och läsförståelse för att kunna tillgodogöra sig främst skönlitterära texter. I projektet skall man öka samverkan mellan bibliotek, familjecentral och Folkuniversitetet i några stadsdelar i Helsingborg samt utveckla metoden för flerspråkig studiecirkel.

Hässleholms bibliotek: Cirklar på vattnet (15 000)
Många som är inskrivna på behandlingar eller har andra kontakter med socialtjänsten har också läs- och skrivsvårigheter. Tillsammans med Socialförvaltningen skall biblioteket genomföra två bokcirklar med lättläst för vuxna klienter, varav en grupp invandrarkvinnor. I läsecirklarna kommer bibliotekarie och terapeut att arbeta tillsammans.

Höganäs bibliotek: Handplockade böcker för dig (35 000)
När föräldrar väntar på barn som tränar på Höganäs Sportcenter har de ofta yngre syskon med. För dem vill man göra en inbjudande bokhörna och ta fram färdiga bokpåsar att läsa på plats och låna hem med hjälp av centrats personal. Det kommer också att finnas bokpåsar för vuxna. Aktiviteter kring läsning kommer att genomföras på centrat och det kommer att tas fram information om läsning.

Landskrona stad: LAB Lära Arbeta Bo (25 000)
Med avstamp i vandringsutställningen Varning! Läsning pågår, skall man utveckla en metodik för att via olika aktiviteter locka fram berättelser och väcka lust till läsning som i sin tur kan bidra till ökad språkförståelse, och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Projektet vill hitta hållbarhet och synergieffekter i samverkan mellan kommunala förvaltningar, bostadsbolag, fria kulturarbetare och organisationer i den idéburna sektorn. Målgrupp är i första hand flickor och unga kvinnor i socialt utsatta familjer och grupper i Landskrona. Projektet löper över flera år och har även fått stöd av Statens Kulturråd.

Studiefrämjandet Skåne/Blekinge: Läshundar och folkbildning (40 000)
Genom att genomföra läsfrämjande åtgärder med läshundar för ungdomar inom högstadiet undersöks hur man inom ordinarie verksamhet och tillsammans med en av medlemsorganisationerna kan stödja elever i skolan. Man vill tillsammans med Brukshundsklubben utveckla konceptet med läshundar i alla studiefrämjandets avdelningar i Skåne.

Trelleborgs bibliotek: Läsjakten (50 000)
Projektet syftar till att på ett kravlöst och lustfyllt sätt öka läslusten och läsförmågan hos pojkar som vistas i idrottsmiljö och är ett samarbete mellan biblioteket och Trelleborgs kultur- och fritidsförvaltning. Ishockeyföreningen Trelleborg Vikings skall utmana en eller flera andra idrottsklubbar i kommunen i läsning. Böcker placeras ut i idrottshallarna och tas med på läger, matcher etc.


måndag 23 juni 2014

Utveckling av det regionala mediesamarbetet


Det regionala mediesamarbetet strävar efter ökat samarbete kring medier och metodutveckling mellan biblioteken och bygger på att alla folkbibliotek i Skåne deltar i mediesamarbetet på delregional, regional och nationell nivå.

Region Skånes kulturnämnd har gett stöd till olika utvecklingsprojekt inom det regionala mediesamarbetet. 2013 initierades totalt 11 utvecklingsprojekt kring bland annat e-media, katalogutveckling samt mångspråkig biblioteksverksamhet, där totalt 29 av de 33 skånska kommunerna deltagit, och under 2014 kommer ytterligare projekt att beviljas stöd.

Utöver dessa utvecklingsprojekt har infrastrukturen för delregionala mediesamarbeten utvecklats ytterligare sedan modellen implementerades för ett och ett halvt år sedan:

Med utgångspunkt i vad som händer när det gäller mediesamverkan på nationell, regional, delregional och lokal nivå, den nya bibliotekslagens förändrade uppdrag när det gäller regional biblioteksverksamhet, kontinuerlig uppföljning av modellen och allt som händer kring medie- och metodutveckling i kommunerna och delregionerna fortsätter vi att justera och utveckla modellen, enligt beslut i Region Skånes kulturnämnd 2014-06-11.

Minnesanteckningar Duo-gruppens möte 2014-05-15Deltagare: Magdalena Jeppsson och Emma Lang Åberg (Kristianstad), Joel Alskans och Katarina Tollbäck  Eriksson (Burlöv), Lena Malmquist och Lotta Orvarsson (Ystad) samt Jonas Bolding (Ängelholm)
Kultur Skåne: Maria Jacobsson, Ann Lundborg och Karin Ohrt
Deltog ej: Kerstin Turesson (Ängelholm)

Duo-gruppen vill utforska inspirerande miljöer i allmänhet men särskilt med fokus på barn och unga. Den här gången hölls därför mötet på STPLN http://stpln.se/ som ligger i Västra hamnen. Stapelbädden är som byggnad betraktat är den av sju i hamnområdet som återstår som industriminne, men med ett nytt innehåll. I den sluttande byggnad som utgör Stapelbädden fanns tidigare omklädningsrum och matsal för de som arbetade med att bygga fartyg.

Idag är den en lokal som rymmer en mängd olika aktiviteter för alla åldrar, ett makerspace. Förebilden  Fab lab skapade på MIT i Boston http://www.fabfoundation.org/fab-labs/what-is-a-fab-lab/ Caroline Lundholm, verksamhetsledare för STPLN, inledde med att ge en historisk bakgrund till STPLNs existens samt den verksamhet som bedrivs idag. Bl.a. berättade hon om samarbetet med stadsbiblioteket (det s.k. containerbiblioteket som fanns under ett antal år). Hon avslutade med att göra en visning av lokalerna och berättade om de verksamheter som är igång just nu: Textildepartementet, återSKAPA, Fabriken, Cykelköket, HUB:N och Grupptrycket

En av poängerna med lokalerna är att de ska vara så flexibla som möjligt, som man kan växa i och man kan hjälpa dem som driver projekt att söka medel. Man anställer personal så länge projektet äger rum och går den över till permanent så stannar personalen.                         

1.     Föregående möte

På Duo-gruppens förra möte diskuterades digital kultur tillsammans med Annelie Krell. Som ett resultat av det anordnar nu Kultur Skåne en dag om ”Digitala satsningar för barn och unga” den 10 juni. https://www.skane.se/sv/Webbplatser/Kultur-Skane-samlingsnod/Kultur_Skane/Kalendarium/Kalendarium-2014/2014-06-10-Digitala-satsningar-for-barn-och-unga1/ .

2.     Läsfrämjande

Karin Ohrt och Ann Lundborg från Kultur Skåne presenterade upplägget kring läsfrämjande 2014. Läs mer på hemsidan och på bloggen, tema  BVC och bibliotek och läsfrämjande.

3.     Delregionala barnbibliotekarieträffar

Rapportering från de olika delregionala barnbibliotekarieträffarna:

Den 25 november kommer barnbibliotekariegruppen i Skåne nordväst att få en utökad roll vid en delregional läsfrämjandekonferens för BVC personal och barnbibliotekarier på Dunkers i Helsingborg.

Barnbibliotekariegruppen i Skåne sydväst hade diskuterat Sagostunden ur olika aspekter och med utgångspunkt från de egna verksamheterna. Vad är en sagostund idag - en artikel av Åse Hedemark i biblioteksbladet http://biblioteksbladet.se/2014/04/28/vad-ar-en-sagostund-idag/.

Delregionernas olika förutsättningar när det gäller det regionala mediesamarbetet diskuterades. Biblioteken i Fem Yess fördjupar sitt samarbete.

Maria Jacobsson förtydligade (på DUO-gruppsmötet) att Malmö har, liksom Helsingborg och Kristianstad, enbart har avtal med Region Skåne gällande särskilda uppdrag inom det regionala mediesamarbetet. Det kan handla om viss samordning och utveckling kopplat till medier, men också kompletterande medieförsörjning.

I barnbibliotekariegruppen Skåne Nordost diskuterade man att man måste ha läst ett antal böcker för att för att få en sommarbok. Man jobbar med Arena och tre barnbibliotekarier arbetar med innehållet där. Den första december ska Arena vara klar för lansering i alla de sex kommunerna.

Barnbibliotekariegruppen i Skåne Sydost har träffar med Simrishamn, Tomelilla och Ystad.. Skurup och Sjöbo vill vara med och kommer att ansluta sig.

Nordväst har haft ett barnbibliotekariesamarbete i två år. Mycket handlar om katalogen. Just nu är man inne i en strukturerande period. Viktigt att lösgöra för småfrågor och ställer arbeta med struktur och strategi och chefsgruppen arbetar mycket med det. I barnbibliotekariegruppen i gruppen sitter representanter från Höganäs, Helsingborg, Klippan och Svalöv. Utöver det finns det en kontaktperson från varje kommun samt en stängd facebookgrupp (där alla småfrågor kan diskuteras). Viss gemensam fortbildning har man: Karna Nyström pratade läsfrämjande för hela personalen t.ex..

4.     Svårigheter med Duo-gruppen

Svårt att koppla tillbaka till chefsmötet om vad som diskuteras på Duo-gruppen. Det blir bättre när fler kommunen blir involverade, vilket kommer ske successivt när man byter ut representanterna i gruppen.

5.     Nästa möte

Nästa möte är den 10 september. Vi kommer att vara i Kristianstad (kanske Barbacka eller Regionmuseet). Camilla Sjöstrand, från Kultur Skåne, kommer vara med.